Alfakatten främsta syfte är att arbeta för god katthållning och god avelshygien.

Alfakattens organisation
Alfakatten grundades 1987. Alfakatten är en mindre klubb som har ett huvudmål och det är att alla medlemmar ska arbeta aktivt. Dvs. arbeta aktivt efter vars och ens förmåga! Detta innebär att man inte kan försvinna i mängden utan var och en har sin givna plats i organisationen

Tanken på en aktiv klubb föddes dock redan i början av 80-talet och de flesta av oss arbetade hårt för idén i tidigare klubbar men fick inte så mycket respons.
Alfas styrelse består av 5 personer och dessa sköter de löpande uppgifterna med riksförbundet SVERAK. Övriga uppgifter såsom avelssekreterare, utställningssekreterare mm är delegerat ut till enskilda medlemmar.

Kattklubbens organisation inom SVERAK
Alfakatten är en av de minsta klubbarna i SVERAK. SVERAK betyder Sveriges Kattklubbars Riksförbund. Till SVERAK hör idag cirka 50 kattklubbar av varierande storlek. Medlemsantalet i klubbarna varierar mellan 10 - 600 stycken. Alfa har idag ca 40 medlemmar. Totalt finns i SVERAK ca 8 000 medlemmarSVERAK är i sin tur underställt FIFé, Federatione Feline Internationale som har medlemsländer runt om i Europa, Sydamerika, Ryssland och Asien. Regler angående avel och utställningar är gemensamma för samtliga klubbar i SVERAK. Utbildning av domare och elever styrs från huvudförbundet FIFé.

Alfas aktiviteter
Återkommande aktiviteter för Alfakattens medlemmar är att fira 1:a advent och Kattens Dag på Arken Zoo butiken i Kungens Kurva.
Under allhelgonahelgen brukar vi ha den årliga kattutställningen.

Kattutställningar
En av huvudsysslorna för att kunna få in pengar till annan klubbverksamhet är kattutställningar. Nu är det inte bara därför vi har utställningar utan främsta syftet är naturligtvis att sprida kunskap och kännedom om god katthållning till utställningens besökare.
Det är på kattutställningar man på ett informativt sätt kan visa upp kattraser av olika slag, olika kattprodukter mm

Alfakattens loggo
Alfakattens loggo kallar vi för Raggen och är först skapad för att profilera vår utställningsverksamhet. Numera får den profilera hela klubbverksamheten och finns på våra skjortor, väskor och andra klubbartiklar. Den genomgående klubbfärgen är vit eller solgul.