alfalogo

 

Krav för de olika utställningstitlarna:

Titel Antal certifikat Antal domare Antal länder
Premier (PR) 3 x CAP 3 olika domare  
Champion (CH) 3 x CAC 3 olika domare  
Internationell Premier (IP) 3 x CAPIB 3 olika domare 2 olika länder
Internationell Champion (IC) 3 x CACIB 3 olika domare 2 olika länder
Grand Internationell Premier
(GIP)

Ett av följande alternativ

6 x CAGPIB 3 olika domare 3 olika länder
8 x CAGPIB 4 olika domare 2 olika länder
Grand Internationell Champion
(GIC)

Ett av följande alternativ

6 x GAGCIB 3 olika domare 3 olika länder
8 x CAGCIB 4 olika domare 2 olika länder
Supreme Premier (SP)

Ett av följande alternativ

9 x CAPS/CAPE
CAPE utdelas t.o.m. 2008-12-31
CAPS utdelas fr.o.m. 2009-01-01
3 olika domare 3 olika länder
11 x CAPS/CAPE
CAPE utdelas t.o.m. 2008-12-31
CAPS utdelas fr.o.m. 2009-01-01
6 olika domare 2 olika länder
Supreme Champion (SC)

Ett av följande alternativ

9 x CACS/CACE
CACE utdelas t.o.m. 2008-12-31
CACS utdelas fr.o.m. 2009-01-01
3 olika domare 3 olika länder
11 x CACS/CACE
CACE utdelas t.o.m. 2008-12-31
CACS utdelas fr.o.m. 2009-01-01
6 olika domare 2 olika länder

Krav för att bli DSM, JM eller DM:

Distinguished Show Merit (DSM) 10 x Best in Show
på internationella utställningar
Klass 1-10, 14.
Kortaste tidsspannet:
2 år + 1 dag.
Endast BIS tagna efter 2003-01-01.
Distinguished Variety Merit (DVM) 10 x Bäst i Variant (BIV)
på nationella eller internationella utställningar
Klass 1-12
Kortaste tidsspannet:
2 år + 1 dag.
Endast BIV tagna efter 2008-01-01.
Junior Winner (JW) 5 x Best in Show
på internationella utställningar
Klass 11 + 12.
Distinguished Merit (DM) hane 10 avkommor med titeln IC/IP, JW, DSM eller högre
Distinguished Merit (DM) hona 5 avkommor med titeln IC/IP, JW, DSM eller högre